Sve?ana sednica Op?tinske skup?tine Rijeka, povodom 25. godi?njice oslobo?enja grada i progla?enje predsednika Tita za po?asnog gra?anina u dvorani bioskopa "Partizan"