Sve?ani prijem u vili Bled, u ?ast delegacija zemalja Balkanskog saveza