Razgovor sa društveno-političkim aktivom SR Slovenije u dvorcu Brdo kod Kranja