Razgovor sa dru?tveno-politi?kim aktivom SR Slovenije u dvorcu Brdo kod Kranja