Prijem stalnog dr?avnog sekretara ministarstva inostranih poslova ?vedske, Arnea Londberga i jugoslovenskog poslanika u ?vedskoj, Darka ?erneja