Na predstavi "Selo Sakule, a u Banatu" u Srpskom narodnom pozori?tu: susret sa glumcima