Na sve?anoj sednici Akademije nauka i umetnosti Makedonije: govor predsednika Akademije Bla?e Koneskog