Na sve?anoj sednici Akademije nauka i umetnosti Makedonije: govor predsednika Josipa Broza Tita