Poseta fabrici visokofrekventne keramike u ?ev?eliji: kra?i razgovor sa rukovodiocima fabrike i odlazak