Poseta izlo?bi de?ijih crte?a u Umetni?kom paviljonu