Prijem u?esnika Svetskog kongresa za za?titu dece i potpisivanje Deklaracije o pravu deteta