Ve?era u vili na ?abljaku sa rukovodiocima SR Crne Gore