Razgovor sa predstavnicima op?tine ?abljak, ?avnik i Plu?ine u vili na ?abljaku