Razgovor sa predstavnicima opštine Žabljak, Šavnik i Plužine u vili na Žabljaku