Sa predstavnicima Bosne i Hercegovine na terasi hotela "Ineks" u Vi?egradu