Susret sa predstavnicima Fo?anskog kraja u hotelu "Zelengora"