Ispred ku?e na Tjenti?tu, u kojoj je sme?ten predsednik Tito