Susret sa generalima Vladom Baji?em i Stanetom Poto?arom na Tjenti?tu