Prijem i razgovor sa predstavnicima op?tina Fo?a, Gora?de, Vi?egrad, Rogatica, Rudo i ?ajni?e na Tjenti?tu