Zakuska u hotelu "Metohija" u Gackom i pozdrav predsednika Op?tinske skup?tine, Avda ?ampare