Na predstavi u Narodnom pozori?tu sa predsednikom Bajarom