Susret sa rukovodiocima SR Hrvatske u hotelu "Neretva" u Metkovi?u