Poseta fabrici cementa "Prvoborac" u Solinu: razgovor sa predstavnicima preduze?a