Nastavak posete predsednika Bajara Jugoslaviji: odlazak iz Sarajeva