Tre?a Konferencija Nesvrstanih u Lusaki: grupno fotografisanje