Nastavak posete predsednika Bajara Jugoslaviji: prolazak kroz Zenicu i razgledanje industrijskih preduze?a