Tre?a Konferencija Nesvrstanih u Lusaki: u rezidenciji ambasadora SFRJ