Susret i razgovor sa predsednikom Miltonom Oboteom u salonu aerodroma u Entebeu, na povratku sa Tre?e konferencije nesvrstanih