Na festivalu kajkavskih popevki "Krapina 70" u dvorani narodnog sveu?ili?ta "Ivica Bo?i?"