Prijem akreditiva od rumunskog ambasadora Jona Guine