Prijem Roberta Marfija, zamenika stalnog dr?avnog podsekretara za inostrane poslove SAD