Prijem akreditiva od pronuncija Svete stolice, Monsinjora Maria Kanje