Prijem akreditiva od ?ehoslova?kog ambasadora Viljema Pitharta