Prijem akreditiva od čehoslovačkog ambasadora Viljema Pitharta