Na zajedni?koj sednici svih ve?a Savezne skup?tine: ekspoze predsednika Tita