Otvaranje auto-puta kroz Beograd: govor Branka Pešića prilikom otvaranja auto-puta na Novom Beogradu