Razgledanje Kne?evog dvora, Istorijskog muzeja, Pomorskog muzeja, Etnografskog muzeja i Dubrova?kog akvarijuma