Razgledanje vile "?eherezada" i razgovor sa predstavnicima grada i sreza Dubrovnik