Poseta Trebinju: vila u Lastvi, razgovor sa rukovodiocima iz Trebinja