Poseta Egiptu: nastavak razgovora sa predsednikom Sadatom u palati "El Safa" u Aleksandriji