Poseta Egiptu: na terasi hotela "Palestina" u Aleksandriji