Ispra?aj na aerodromu u Batajnici prilikom odlaska u zvani?nu posetu Italiji