Poseta Italiji: razgovor sa predsednikom Saragatom u palati Kvirinale