Sve?ana ve?era i prijem u ?ast predsednika Saragata u "Grand hotelu" u Rimu: prijem predstavnika slovena?ke narodnosti u Italiji