Razgovor sa predstavnicima op?tine Kupres u prostoriji Biblioteke Narodnog univerziteta: prijem poklona