Sa predstavnicima SR Bosne i Hercegovine u Koprivnici