Sve?ani prijem predsednika Pokrajinske skup?tine Kosova, Ilijaza Kurte?ija, u hotelu "Kosovski bo?ur" u Pri?tini