Prijem Nikole Bivera, luksembur?kog ministra rada i socijalnog osiguranja