Razgovor sa predstavnicima kulturnih, prosvetnih i zdravstvenih radnika Kosova u hotelu "Teranda" u Prizrenu