Poseta tekstilnom kombinatu "Ra?ka": susret sa predstavnicima kombinata