Susret i razgovor sa predstavnicima NOR Sand?ak, pripadnicima Tre?e sand?a?ke udarne brigade