Predaja akreditiva indijskog ambasadora Radžešvara Dajala