Prijem delegacije grada Beograda, povodom desetogodi?njice oslobo?enja Beograda